Dodržování prevence vzniku diabetické nohy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Renata cze
dc.contributor.author Korelová, Radka
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:19:04Z
dc.date.available 2011-07-11T17:19:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38896
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou edukace a dodržování prevence vzniku syndromu diabetické nohy. V teoretické části naleznete informace o klasifikaci, patogenezi, diagnostice, léčbě a komplikacích onemocnění diabetes mellitus a syndromu diabetické nohy. Dále jsou zde informace o prevenci tohoto syndromu a o podiatrických ambulancích. V praktické části je uveden výzkum, kde je cílem zjistit dodržovaní prevence vzniku diabetické nohy, spokojenost s edukací a využívání podiatrických ambulancí. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 2267623 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Diabetes mellitus cze
dc.subject syndrom diabetické nohy cze
dc.subject edukace diabetiků cze
dc.subject prevence cze
dc.subject Diabetes mellitus eng
dc.subject diabetic foot eng
dc.subject education of diabetics eng
dc.subject prevention eng
dc.title Dodržování prevence vzniku diabetické nohy cze
dc.title.alternative Respect for the Prevention of Diabetic Foot eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petrásková, Eva cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is deals with education and respect for the prevention of diabetic foot. The theoretical section contains information on classification, pathogenesis, diagnosis, treatment and complications of diabetes mellitus and diabetic foot. There are also informations on the prevention of this syndrome and podiatry outpatients department. The practical part is research, where the aim is to ensure respect of the prevention of diabetic foot, satisfaction with the education and use podiatry outpatients department. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25377
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co Vy považujete v prevenci vzniku diabetické nohy za nejdůležitější? 2. Kde se s vytvořeným informačním materiálem mohou nemocní setkat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account