Preventivní rozšíření letišť pro logistiku humanitární pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Hlavsová, Pavlína
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:12:32Z
dc.date.available 2011-07-11T17:12:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38875
dc.description.abstract Práce si klade za cíl navrhnutí preventivního opatření, které umožňuje snížení sekundárních škod na zdraví a životech lidí při přírodních katastrofách. Jeden z hlavních faktorů, jenž determinuje tento fakt, je špatný stav letišť a jejich nedostatečné kapacity. Obsahem bakalářské práce je volba vhodných kritérií pro výpočet a jejich zdůvodnění, dále pak samotný model výpočtu určující, které letiště je vhodné pro rozšíření a v poslední řadě část věnující se technické a organizační stránce provedení zvýšení kapacity letišť. Práce je reakcí na rostoucí potřebu diskuze ohledně zlepšení lidské bezpečnosti a krizového řízení v době 21. století. cze
dc.format 50 s.
dc.format.extent 14667750 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject humanitární pomoc cze
dc.subject krizové situace cze
dc.subject letecká doprava cze
dc.subject letiště cze
dc.subject přírodní katastrofy cze
dc.subject airports eng
dc.subject air transport eng
dc.subject crisis situations eng
dc.subject humanitarian aid eng
dc.subject natural disasters eng
dc.title Preventivní rozšíření letišť pro logistiku humanitární pomoci cze
dc.title.alternative Preventive enlargement of airport for humanitarian aid logistics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to propose a method for building precautionary measures during natural disasters. These measures are designed to decrease secondary damage to the health and lives of the population. Secondary damage is often caused by a defective coordination of humanitarian help. The area of focus are low capacities of designated airports and insufficient condition of their technical background. The core of the bachelor thesis is in the choice of appropriate criteria for calculation of a most suitable model for airport's expansions. Organizational and technical specifications connected with the process are also analyzed. The framework of the thesis is based on an increasing need for a discussion of an improvement on human security and crisis management in 21. century. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy-Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24179
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka prezentovala výsledky dosažené v bakalářské práci a reagovala na dotazy komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account