Porovnání rizik podniku metodou SFERA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janošec, Josef cze
dc.contributor.author Noskovičová, Martina
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:06:08Z
dc.date.available 2011-07-11T17:06:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38859
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizika, riziky obecně a analýzou rizik v podniku metodou SFERA. V diplomové práci jsou rozebrána potencionální rizika hrozící v daném podniku - Žatecký pivovar, s.r.o. Je též poukázáno na konkrétní příklad rizik ve vybraném podniku a na připravenost firmy těmto možným rizikům čelit. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 3956979 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject riziko cze
dc.subject analýza rizika cze
dc.subject metody analýzy rizik cze
dc.subject metoda SFERA cze
dc.subject Risk eng
dc.subject analysis of risk eng
dc.subject analysis methods eng
dc.subject SFERA method eng
dc.title Porovnání rizik podniku metodou SFERA cze
dc.title.alternative Comparison of diverzification a company by the method SFERA. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with risk analysis, risks in general and risk analysis in companies by the SFERA method. Nowadays it is unfortunatelly necessary to analyse risks in companies and to prevent their occurence if it is possible. The fact is that risks could occur in any company and at almost any time. By risk analysis we are able to eliminate the possible menace and other events so that we prevent the unwanted situation which could cause, for example, bodily harm of citizens and employees, company´s property destruction and environmental pollution. In this dissertation the potential risks threating a given company - Žatecký Brewery Ltd - are examined with a view to risks generally and risk analysis. It also points out a concrete example of risk in a given company and the company´s readiness to face the possible risks. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24450
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Otázky k obhajobě: 1. Myslíte si, že analytická metoda SFERA je perspektivní? Jaké jsou její výhody a nevýhody v porovnání s analýzou rizika pomocí matice souvztažností? 2. Na jakém matematickém principu funguje matematický aparát v programu SFERA? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account