Analýza vlivu investora na místní ekonomický rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Rohlíček, Tomáš
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:05:25Z
dc.date.available 2011-07-11T17:05:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38857
dc.description.abstract Práce je věnována problematice přímých zahraničních investic, jako jednomu z determinantů konkurenceschopnosti a to z pohledu regionální politiky. V aplikační části jsou analyzovány některé důsledky přílivu přímé zahraniční investice společností Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën (TPCA) pro rozvoj regionu Kolín. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 3488914 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject regionální politika cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject přímé zahraniční investice cze
dc.subject TPCA cze
dc.subject Kolín cze
dc.subject regional policy eng
dc.subject competitiveness eng
dc.subject foreign direct investment eng
dc.subject TPCA eng
dc.subject Kolín eng
dc.title Analýza vlivu investora na místní ekonomický rozvoj cze
dc.title.alternative The Analysis of Investor´s Influence on Regional Economic Development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kovárník, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the issue of foreign direct investment, as one of the determinants of competitiveness, from the perspective of regional policy. The practical part analyzes some implications of inflows of foreign direct investment by Toyota Motor Corporation and PSA Peugeot Citroen (TPCA) for the development of the region Kolín. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24634
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student nejdříve stručně seznámil přítomné s obsahem své diplomové práce. Otázka: 1. V práci je uvedeno, že by u investic měla být poskytována after-care péče. Vysvětlete tento pojem a uveďte na příkladu TPCA, zda tomu tak je či nikoliv. 2. V práci je uvedeno, že PZI mají vliv na konkurenceschopnost mj. i tzv. nepřímým efektem. Vysvětlete jej a demonstrujte jej na příkladu analyzované investice. Všechny otázky byly ke spokojenosti komise zodpovězeny. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account