Přínosy využití velkokapacitních letadel v osobní a nákladní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Císařová, Hana
dc.contributor.author Malínský, Ondřej
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:48:25Z
dc.date.available 2011-07-11T16:48:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38805
dc.description.abstract Práce se zabývá přínosem využití velkokapacitních letadel v osobní a nákladní letecké dopravě. V teoretickém bloku je představeno velkokapacitní letadla Airbus A380 a možnost jeho využití v logistické technologii Hub and Spoke. Praktická část se zabývá aplikací získaných informací na konkrétní lince Frankfurt - New York u společnosti Lufthansa. cze
dc.format 40 s.
dc.format.extent 1017907 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject letecká doprava cze
dc.subject velkokapacitní letecká doprava cze
dc.subject Airbus cze
dc.subject Boeing cze
dc.subject Hub and Spoke technologie cze
dc.subject air transport eng
dc.subject high capacity air transport eng
dc.subject Hub and Spoke technology eng
dc.title Přínosy využití velkokapacitních letadel v osobní a nákladní dopravě cze
dc.title.alternative Contribution of using high-capacity aircrafts in passenger and goods transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The work deals with theme of contribution of using high-capacity aircrafts in passenger and goods transport. In theoretical part I present high capacity Airbus A380 and usage of this aircraft in logistic technology Hub and Spoke. In practical part I try to apply obtained information on Lufthansa line Frankfurt ? New York. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24203
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account