Psychofizikální experimenty ve vizuálním hodnocení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš
dc.contributor.author Sommer, Lukáš
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:44:28Z
dc.date.available 2011-06-01T13:44:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38779
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je preštudovať dostupnú literatúru ohľadne psychofyziky a psychofyzikálnych experimentov použitých pri vizuálnom hodnotení, následné zostavenie vlastného experimentu a jeho vyhodnotenie. Experiment bol zameraný na vnímanie farebných odchyliek stimulov prezentovaných pomocou monitoru a rôznej úrovne rozostrenia použitých na výtlačkoch. Z výsledkov vyplýva ako na pozorovateľa pôsobí poradie podaných stimulov, a pri určovania rozostrenia prítomnosť iného stimulu alebo etalónu. Celkovo sa práca snaží priblížiť zaujímavú časť experimentálnej psychológie, ktorá je aplikovaná vo viacerých vedných disciplínach nielen kolorimetrii. slo
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 3298277 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Psychofyzika cze
dc.subject Ernst Heinrich Weber cze
dc.subject Gustav Theodor Fechner cze
dc.subject metóda odhadu veľkosti cze
dc.subject Gustav Theodor Fechner eng
dc.subject Ernst Heinrich Weber eng
dc.subject Method of limits eng
dc.subject Method of adjustmend eng
dc.subject Method of constant stimuli eng
dc.subject Paired comparison eng
dc.subject Rank order experiments eng
dc.subject Magnitude and Ratio estimation eng
dc.subject metóda ladení slo
dc.subject metóda limít slo
dc.subject metóda konštantných stimulov slo
dc.subject párové porovnanie slo
dc.subject stanovenie poradia slo
dc.subject Psychophysics slo
dc.title Psychofizikální experimenty ve vizuálním hodnocení cze
dc.title.alternative Psychophysical experiments in visual assessment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Veselý, Michal
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to study available literature about psychophysics and psychophysical experiments used for optical evaluation and furthermore to assemble my own experiment and present it´s results. The experiment was focused on percieving colorful deviations of stimuli presented by means of a monitor or printed paper with different levels of blur. The results show how the subject is affected with the row given stimuli and if there is another stimuli or ethalon, ethalone at the blur test. All in all, the work tries to present an interesting part of experimental psychologie, which is applied in many science disciplines not only in colorimetrics. Souhrn, Summary eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23725
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - Vysvětlete výpočet intervalu spolehlivosti v rovnici 1.20. Porovnal jste svoje výsledky s výsledky jiných experimentálních prací? doc. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Kolik bylo pozorovatelů a kde jste je vzal? prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Je psychofyzika vědecká disciplína? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account