Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erben, Milan
dc.contributor.author Křižan, Martin
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:25:07Z
dc.date.available 2011-06-01T13:25:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38742
dc.description.abstract Byly připraveny komplexy bis( cyklopentadienyl)titanité s vázanými pseudohalogenidovými ligandy. Charakterizace byla provedena pomocí IR, Raman, UV-Vis a EPR spektroskopie. U dvou připravených sloučenin byla stanovena molekulová struktura pomocí RTG difrakce. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject cyklopentadienyl cze
dc.subject pseudihalogenidy cze
dc.subject spektroskopie cze
dc.subject titanium eng
dc.subject spectroscopy eng
dc.title Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité. cze
dc.title.alternative Bis(cyclopentadienyl) titanium(III) pseudohalide complexes. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The reactions of strating complex chloro-bis ( cyclopentadienyl) titanium with alkali salts of pseudohalides. All prepared comlexes were characterised by spectroscopic method ( IR, Raman, UV-Vis and EPR) and two of them were described by single-crystal X-ray analysis. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27546
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Byla podrobněji studována struktura připravených derivátů? Upřesněte změřená EPR spektra. Diskutujte acidobazické vlastnosti použitého ligandu. Byl blíže charakterizován oxidační produkt? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account