Analýza konceptu Univerzity volného času a jeho reflexe mezi studenty

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav
dc.contributor.author Babičková, Monika
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:23:39Z
dc.date.available 2011-06-01T13:23:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38736
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Analýza konceptu Univerzity volného času a jeho reflexe mezi studenty. Jedná se o teoreticko-výzkumnou práci. Teoretická část se zabývá popisem vzdělávání dospělých a dalších pojmů souvisejících s celoživotním vzděláváním. Teorie byla čerpána z odborných publikací. Výzkumná část uvádí výsledky průzkumu postojů posluchačů Univerzity volného času v Pardubicích a výsledky průzkumu postojů přednášejících na Univerzitě volného času. Hlavním cílem práce bylo zjistit aktuální spektrum posluchačů Univerzity volného času a jejich spokojenost s konceptem Univerzity volného času v Pardubicích. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 735430 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vzdělávání dospělých cze
dc.subject senioři cze
dc.subject celoživotní učení cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject adult education eng
dc.subject seniors eng
dc.subject lifelong learning eng
dc.subject education eng
dc.title Analýza konceptu Univerzity volného času a jeho reflexe mezi studenty cze
dc.title.alternative Concept analysis of Free Time University and its reflection between students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pabian, Petr
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the Concept's analysis of the Free time University and its reflection among students. This is a research work. Theoretical part deals with the description of adult?s education and further concepts regarding lifelong education. Theory has been used from comprehensive professional publications. Practical part of the thesis presents survey results. It is basically about student?s and instructor?s attitude to the Free time University. The main purpose was to find out actual students spectrum of Free Time University and their satisfaction with the overall conception. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23659
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet