Ženy okolo ilegálního časopisu "V boj" 1939-1942

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav
dc.contributor.author Jedličková, Blanka
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:23:08Z
dc.date.available 2011-06-01T13:23:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38733
dc.description.abstract Tato práce je věnována ženám zapojeným do činností pro ilegální časopis "V boj", bez jejichž práce by vydávání tohoto ilegálního časopisu nebylo snad ani možné. Práce se snaží charakterizovat chování společnosti před a po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a vyzdvihnout práci žen v domácím protinacistickém odboji. Je zde popsán vznik a vývoj ilegálního časopisu "V boj" v jeho třech existenčních obdobích, kde stěžejní zůstala snaha vyzdvihnout důležitost zapojení žen. Hlavním cílem bylo zvýraznit roli žen v protinacistickém odbojovém hnutí skrze ilegální časopis "V boj". cze
dc.format 118 s. cze
dc.format.extent 5317854 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject protektorát cze
dc.subject odboj cze
dc.subject ženy cze
dc.subject ilegální časopisy cze
dc.subject V boj cze
dc.subject protectorate eng
dc.subject resistance eng
dc.subject women eng
dc.subject illegal magazines eng
dc.title Ženy okolo ilegálního časopisu "V boj" 1939-1942 cze
dc.title.alternative Women around the IIlegal Magazíne "V boj" from 1939 to 1942 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Richter, Tomáš
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to women involved in work and activities for the illegal magazine named "V boj" (the liberal translation "Let´s fight") as issuing this illegal magazine would hardly be possible without their work. The thesis tries to characterize the society´s behaviour efore and after the establishment of The Protectorate of Bohemia and Moravia and to appreciate women´s work in domestic anti-Nazi resistance. It is focused on the rise and the development of the illgal magazine "V boj" in three periods of its existence with the focus on the effort to appreciate the importance of women´s involvement. The main goal was to place emphasis on the role of women in the movement of anti-Nazi resistance by means of the illegal magazine "V boj". eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23997
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account