Hodnocení spektrofotometrických metod pro semikvantitativní analýzu peptidů v proteomice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dresler, Jiří
dc.contributor.author Nováková, Michaela
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:57:29Z
dc.date.available 2011-06-01T12:57:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38659
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce byla verifikace vhodné spektrofotometrické metody pro semikvantitativní analýzu peptidů při proteomických experimentech. Byly testovány čtyři potenciální metody. Testování bylo prováděno jak na úrovni peptidů tak i u samotných proteinů.Ze všech použitých metod se jako nejvhodnější ukázala metoda využívající NanoOrange. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 1758922 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 cze
dc.subject peptid cze
dc.subject semikvantitativní analýza cze
dc.subject proteomika cze
dc.subject NanoOrange cze
dc.subject BCA metoda cze
dc.subject UV absorbance cze
dc.subject peptide eng
dc.subject semiqunatitative analysis eng
dc.subject proteomics eng
dc.subject NanoOrange eng
dc.subject BCA assay eng
dc.subject UV absorbance eng
dc.title Hodnocení spektrofotometrických metod pro semikvantitativní analýzu peptidů v proteomice cze
dc.title.alternative Evaluation of spectrophotometric methods for semiquantitative analysis of peptides in proteomics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jankovičová, Barbora
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to verify semiquantitaive analysis of peptides in proteomics using spectrophotometric methods. Four potential methods were tested. Techniques were tested both on the level of peptides and on the protein level. Method using NanoOrange proved to be the most appropriate of all the methods. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23829
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své diplomové práce a zodpověděla dotazy zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account