Vývoj a testování duálních senzorů na bázi uhlíkových past modifikovaných směsmi Bi + Bi2O3 a Sb + Sb2O3

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švancara, Ivan
dc.contributor.author Rejhonová, Hana
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:37:56Z
dc.date.available 2011-06-01T12:37:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38612
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce přináší výsledky a pozorování z elektroanalytické studie věnované možnostem měření pH na uhlíkových pastových elektrodách (CPE), a to se dvěma příbuznými konfiguracemi na bázi uhlíkové pasty modifikované směsmi práškového bismutu s pevným oxidem bismutitým resp. práškového antimonu s oxidem antimonitým, a s dalšími dvěma typy nemodifikovaných CPE běžného složení. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1496904 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 cze
dc.subject Uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject CPE cze
dc.subject modifikace Bi/Bi2O3 a Sb/Sb2O3 cze
dc.subject měření pH cze
dc.subject Carbon paste electrode eng
dc.subject CPE eng
dc.subject modification of Bi/Bi2O3 and Sb/Sb2O3 eng
dc.subject pH-measuring eng
dc.title Vývoj a testování duálních senzorů na bázi uhlíkových past modifikovaných směsmi Bi + Bi2O3 a Sb + Sb2O3 cze
dc.title.alternative Development and testing of dual sensors based on carbon pastes modified with Bi + Bi2O3 and Sb + Sb2O3 mixtures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartoš, Martin
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis, an electroanalytical study is presented concerning the possibilities and limitations of pH-measurement with carbon paste electrodes (CPEs). For this purpose, two related configurations of carbon paste-based electrodes were chosen employing the same carbon paste modified with a mixture of either powdered bismuth plus solid bismuth trioxide or an analogical mixture of antimony powder with antimony trioxide. For comparative measurements, other two types of unmodified CPEs were also used; both having been selected as standard carbon paste compositions. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23800
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své diplomové práce a zodpověděla dotazy oponenta i komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account