Aplikace polypyrrolu jako korozně-inhibičního aditiva do organických pojiv nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Hudcová, Michaela
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:34:11Z
dc.date.available 2011-06-01T12:34:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38605
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antikorozních vlastností nátěrových hmot s obsahem částic vodivého polymeru - polypyrrolu. Byl sledován vliv objemové koncentrace vodivého pigmentu (OKP) na celkovou antikorozní účinnost nátěru a jeho fyzikálně - mechanické vlastnosti. Všechny připravené nátěrové hmoty byly natřeny na skleněné a ocelové panely. Nátěry byly testovány pomocí fyzikálně chemických zkoušek a zrychlených korozních zkoušek v různých atmosférách. Získané hodnoty byly zpracovány a diskutovány. cze
dc.format 106 s. cze
dc.format.extent 9031324 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject koroze cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject vodivý polymer cze
dc.subject polypyrrol cze
dc.subject corrosion eng
dc.subject anticorrosive pigment eng
dc.subject conductive polymer eng
dc.subject polypyrrole eng
dc.title Aplikace polypyrrolu jako korozně-inhibičního aditiva do organických pojiv nátěrových hmot cze
dc.title.alternative Applications of polypyrrole as corrosion-inhibiting additive in organic binders of coatings eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Poledno, Michal
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis studies the properties of anticorrosive coating containing particles of conductive polymer - polypyrrole. The effect of conductive pigment volume concentration (PVC), on the total anticorrosion efficiency on coating and physical - mechanical properties were observed. All the prepared coatings were painted on glass and steel panels. Coatings were tested by using physical and chemical tests and accelerated corrosion tests in various atmosphere. The values obtained were elaborated and discuss. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23632
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi s výsledky dosaženými při řešení diplomové práce. Komise se seznámila s posudky vedoucí diplomové práce a oponenta. Diplomantka odpověděla na dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account