Posouzení některých zaměstnaneckých výhod společnosti ČD, a. s. a efektivity jejich aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Češková, Jitka
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:25:14Z
dc.date.available 2011-03-21T14:25:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38410
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na systém zaměstnaneckých výhod v akciové společnosti České dráhy. Zabývá se rozborem jejich současného poskytování. Práce dále zkoumá možnost změn těchto zaměstnaneckých výhod z pohledu současného vývoje a dopadů změn na zaměstnance a samotné České dráhy. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1526685 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject zaměstnanecké výhody cze
dc.subject České dráhy cze
dc.subject kolektivní smlouva cze
dc.subject odborové centrály cze
dc.subject sociální fond cze
dc.subject employees' benefits eng
dc.subject union contract eng
dc.subject trade unions eng
dc.subject social fund eng
dc.title Posouzení některých zaměstnaneckých výhod společnosti ČD, a. s. a efektivity jejich aplikace cze
dc.title.alternative Assessment of some employees benefits of ČD, a. s. and effectiveness of their application eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bakalář, Mojmír
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Dissertation is aimed at the system of employees´ benefits in the joint-stock company České dráhy. It deals with their current provision. Dissertation examines into a possibility of changes of these employees´ benefits in the background of current development and the impact of these changes to the employees and the České dráhy itself. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23468
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account