Diagnostické zařízení V.A.S.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr cze
dc.contributor.author Hošák, Jan
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:12:10Z
dc.date.available 2011-03-21T14:12:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38386
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na využití diagnostických zařízeních v automobilovém průmyslu, konkrétně v koncernu Volkswagen. Přibližuje jedno z prvních zařízení používaných ve Škoda Auto. Hlavním tématem této práce je však využití stávajícího diagnostického zařízení, kterým je V.A.S. Tato práce popisuje jeho možnosti využití a zaměřuje se na jeho použití v praxi. Detailněji je zde probrána funkce řízeného hledání závad s popsáním kladů, ale i záporů. V závěru této práce je shrnutí výsledků zjištěných při využití této funkce u několika typů automobilů. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1951389 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Technická diagnostika cze
dc.subject sériová diagnostika cze
dc.subject paralelní diagnostika cze
dc.subject V.A.G cze
dc.subject V.A.S cze
dc.subject Technical diagnostics eng
dc.subject Series diagnostics eng
dc.subject Parallel diagnostics eng
dc.title Diagnostické zařízení V.A.S. cze
dc.title.alternative V.A.S. - Diagnostic Tester eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The baccalaurean work is focused on diagnostic device applications in automotive industry, concretely in Volkswagen. It approximate one of the first Skoda?s used equipment. The focal point of this work is however current diagnostic device use, whereby is V.A.S. This work describes use possibilities of this device and targets the practice application. It thrashes out faults controlled searching function with description their positives and their negatives. There is a summary of all realized results from this function use in several cars types at the close of this work. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23478 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Bakalář přednesl pečlivě zpracovanou prezentaci řešení své bakalářské práce, ve které se zaměřil na využití diagnostických zařízení v automobilovém průmyslu, konkrétně v koncernu Volkswagen. Hlavním tématem této bakalářské práce je využití stávajícího diagnostického zařízení, kterým je V.A.S.. V prezentaci popsal jeho možnosti využití v praxi. Dále se bakalář ve své prezentaci detailněji zabýval funkcí řízeného hledání závad s popsáním kladů, ale i záporů. Poté vyčerpávajícím způsobem zodpověděl dotazy vedoucího bakalářské práce a členů komise. Prokázal dobrou znalost řešené problematiky. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account