Využití elektrárenských popílků v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů jako alternativní stavební hmoty v dopravním stavitelství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beneš, Libor
dc.contributor.author Novák, Jan
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:09:54Z
dc.date.available 2011-03-21T14:09:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38380
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice vývoje a výroby geopolymerů. Zabývá se jejich základními fyzikálními vlastnostmi, které jsou důležité pro konstrukce, které by v budoucnu z toho materiálu mohly být vytvářeny. Věnuje se také optimalizaci a výrobě optimální směsi. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 2959586 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Geopolymer cze
dc.subject pevnost v prostém tlaku cze
dc.subject nasákavost cze
dc.subject objemová hmotnost cze
dc.subject tvrdost cze
dc.subject optimalizace směsi cze
dc.subject výroba směsi cze
dc.subject Geopolymer eng
dc.subject unconfined compression strength eng
dc.subject absorbability eng
dc.subject density eng
dc.subject hardness eng
dc.subject mixture optimization eng
dc.subject mixture production eng
dc.title Využití elektrárenských popílků v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů jako alternativní stavební hmoty v dopravním stavitelství cze
dc.title.alternative Application of alkaline activated materials based on power-station-ashes as an alternative building masses for civil engineering in transport constructions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tomčík, Petr
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis is engaged in the progression and the production of the geopolymers. It puts mind to the physical properties of these materials. Their properties are of consequence for the gunnery which could be constructed from geopolymer materials. It pursues of the optimization and the production of the ideal mixtures for these tasks. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23424
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account