Návrh úpravy areálu Univerzity Pardubice - Stavařov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Huňáčková, Eva
dc.date.accessioned 2011-03-21T13:47:46Z
dc.date.available 2011-03-21T13:47:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38334
dc.description.abstract Studie návrhu úpravy areálu Univerzity Pardubice je zaměřena především na organizaci a zklidnění dopravy na ulici Studentská, což by mělo přispět ke zlepšení pobytové funkce kampusu. Současně také řeší problematiku nedostatku parkovacích ploch, určených pro studenty a zaměstnance univerzity. cze
dc.format.extent 39465917 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Místní komunikace cze
dc.subject obytná zóna cze
dc.subject parkování cze
dc.subject komunikace pro chodce cze
dc.subject stezka pro cyklisty cze
dc.subject okružní křižovatka cze
dc.subject Urban road eng
dc.subject residential area eng
dc.subject parking eng
dc.subject pavement eng
dc.subject bicycle lane eng
dc.subject traffic circle eng
dc.title Návrh úpravy areálu Univerzity Pardubice - Stavařov cze
dc.title.alternative The University Pardubice campus design modification eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marek, Pavel
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The subject of this work is organization of transport on the street Studentská. It could improve current status of the University Pardubice campus. Parking for students and employees is another problem. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23439
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account