Komplexní restaurování tisku Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij ..., z roku 1554

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Jirovská, Veronika
dc.date.accessioned 2011-02-02T14:04:50Z
dc.date.available 2011-02-02T14:04:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá popisem restaurátorských postupů při komplexním restaurování knihy Kosmografie české od Sebastiana Münstera ze sbírky Vědecké knihovny v Olomouci. Tato kniha měla nefunkční vazbu s množstvím dodatečných oprav pomocí různých provázků a kovových hřebů, které způsobovaly její další poškozování. Dřevěné knižní desky jsou na hranách poškozené a přední deska je podélně prasklá. Obě desky jsou od knižního bloku odděleny (zadní deska drží jen díky druhotným opravám). Tato práce obsahuje popis poškození, přesný popis restaurátorských postupů, seznam použitých materiálů a chemikálií, doporučené podmínky uložení a také výsledky odborných analýz a průzkumů. Na restaurovaný objekt a fragmenty byla zhotovena ochranná krabice z lepenky s alkalickou rezervou. Dále je součástí práce obrazová část s grafickou přílohou a fotografiemi knihy, které vznikly před, v průběhu a po restaurátorském zásahu. cze
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38165">Použití kovů v knižní malbě</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject knihy cze
dc.subject poškození cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject books eng
dc.subject damage eng
dc.title Komplexní restaurování tisku Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij ..., z roku 1554 cze
dc.title.alternative Comprehensive restoration of print Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij ..., 1554 eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.contributor.referee Tomšů, Jana
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deal with the description of processes during comprehensive restoration Czech cosmography by Sebastian Münster, which belongs to the collection of Scientific library in Olomouc. Bookbinding was damaged and there were many additional repairs like various strings, paper strips and metal nails, which caused other deterioration. Wooden boards were damaged on edges and front board was lenghtwise cracked. Both book boards were separate from the book block (back board was hold only due to secondary repairs). This work contains description of all damages, precise description of restoration techniques, used materials and chemicals, storage recommendations, results of analysis and researches. a protective box made of cardboard with an alkaline reserve was made for the restored object and fragments. The thesis contains also photographic documentation, all picture before, during and after restoration treatment. eng
dc.description.department Ateliér restaurování knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23310-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account