Částečný restaurátorský zásah na přiděleném úseku orientální tapety ze Státního zámku Valtice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Janská, Petra
dc.date.accessioned 2011-01-25T14:11:19Z
dc.date.available 2011-01-25T14:11:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38138
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována částečnému restaurátorskému zásahu na přiděleném úseku velkoformátové orientální tapety ze Státního zámku Valtice. Zabývá se typologickým popisem památky, restaurátorským průzkumem s popisem poškození díla a postupem restaurátorských prací. Součástí práce je vyhodnocení restaurátorského průzkumu, restaurátorský záměr, seznam pouţité technologie a materiálů, a podmínky a způsob uloţení objektu. Bakalářská práce je doprovázena bohatou fotografickou dokumentací a textovými přílohami. cze
dc.format 116 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38137">Rozpoznání a optické porovnání grafických a polygrafických technik</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject papírové tapety cze
dc.subject bordura cze
dc.subject japonský papír cze
dc.subject orientální motivy cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject wallpaper eng
dc.subject bordure eng
dc.subject Japanese paper eng
dc.subject oriental motives eng
dc.subject conservation eng
dc.subject preservation eng
dc.title Částečný restaurátorský zásah na přiděleném úseku orientální tapety ze Státního zámku Valtice cze
dc.title.alternative Partial restoration treatment within specified section of oriental wallpaper located in Valtice chateau eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.contributor.referee Franková, Jarmila
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dealing with partial restoration treatment within specified section of sizeable oriental wallpaper located in Valtice chateau. It covers typological description of monument, restoration examination with description of damage and restoration work flow. The thesis includes restoration examination evaluation, restoration intention, a list of applied technology and materials, and conditions and method of storage of object. The bachelor thesis is supported by broad photographic documentation and text supplements. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23298-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account