Series A, Faculty of Chemical Technology

Series A, Faculty of Chemical Technology

 

Sborník vědeckých prací Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology (Sci. Pap. Univ. Pardubice, Ser. A), který navazuje na předchozí Sborník vědeckých prací (Sb. Věd. Prací, Vys. Škola Chem. Technol., Pardubice) vydávaných Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích, vznikl v roce 1995. Vychází jednou ročně a od svého vzniku patří mezi recenzovaná a abstrahovaná periodika (Chemical Abstracts) a je distribuován do řady míst nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je určen studentům, učitelům a spolupracovníkům Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice k prezentaci vědeckých prací z oblasti chemie, chemické technologie a dalších příbuzných oborů. Přijímány jsou krátké příspěvky i rozsáhlé přehledové články charakterizující vědecký profil jednotlivců či výzkumných skupin. Sborník vědeckých prací vydává Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice. Další informace zde: https://fcht.upce.cz/fcht/veda-vyzkum/casopisy/scientific.html

Collections in this community

Recent Submissions

View more