Theatrum historiae

Theatrum historiae

 

<p><br><b>Theatrum historiae</b> (ISSN 1802-2502) je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně (jedno vychází v červenci, druhé v prosinci). V roce 2008 byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a aspiruje na zapsání do prestižního ERIH (European Reference Index for the Humanities). Časopis není specializovaný na žádné dějinné období a je otevřen takovým příspěvkům, které se zabývají interdisciplinárními tématy v širším kontextu - geograficky i historiograficky myšleno - střední Evropy.<br><br>Webové stránky časopisu: <a href="http://uhv.upce.cz/cs/theatrum-historiae/">http://uhv.upce.cz/cs/theatrum-historiae/</a><br><br><br></p>

Collections in this community

Recent Submissions

View more