Theatrum historiae

Theatrum historiae

 

Theatrum historiae (ISSN 1802-2502) je vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně (jedno vychází v červenci, druhé v prosinci). V roce 2008 byl zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a aspiruje na zapsání do prestižního ERIH (European Reference Index for the Humanities). Časopis není specializovaný na žádné dějinné období a je otevřen takovým příspěvkům, které se zabývají interdisciplinárními tématy v širším kontextu - geograficky i historiograficky myšleno - střední Evropy. Webové stránky časopisu jsou dostupné na adrese https://theatrum.upce.cz

Collections in this community

Recent Submissions

View more