Vliv elektrochemických vlastností membrán a disperzí na mikrofiltraci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulášek, Petr
dc.contributor.author Velikovská, Pavlína
dc.date.accessioned 2011-01-02T09:44:45Z
dc.date.available 2011-01-02T09:44:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38074
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem vlivu elektrochemických vlastností desperzí a membrán na průběh mikrofiltrace modelové disperze oxidu titaničitého na asymetrických trubkových membránách z oxidu hlinitého. cze
dc.format 175 s. + teze cze
dc.format.extent 2191147 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject keramická membrána cze
dc.subject mikrofiltace cze
dc.subject pH cze
dc.subject iontová síla cze
dc.subject zeta potenciál cze
dc.subject titanium dioxide eng
dc.subject ceramic membrane eng
dc.subject microfiltration eng
dc.subject pH eng
dc.subject ionic strength eng
dc.subject zeta potential eng
dc.title Vliv elektrochemických vlastností membrán a disperzí na mikrofiltraci cze
dc.title.alternative The influence of electrochemical properties of membranes and dispersions on microfiltration eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Goebel, Adolf
dc.contributor.referee Komers, Karel
dc.contributor.referee Tvrzník, David
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The influence of electrochemical properties of dispersions and membranes on the microfiltration of model dispersion of titanium dioxide on asymmetric tubular alpha-Al2O3 microfiltration membranes has been studied in this work. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Environmentální inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23333
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence p. Velikovská seznámila komisi se svou prací. Byly přečteny oponentské posudky. Kandidátka zodpověděla na připomínky oponentů. Otázky komise: Punčochář: rovn. (48) má fyzikální podstatu nebo je čistě empirická? Kaška: Jaká byla primární velikost částic suchého prášku TiO2? Komers: Dotaz na princip měření zeta-potenciálu. Kubal: Jaká byla čistota použitého TiO2? Doktorandka zodpověděla na uvedené dotazy. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account