Little Bugs a jeho použití při výuce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Denksteinová, Markéta
dc.contributor.author Hofericová, Marie
dc.date.accessioned 2010-12-17T09:19:25Z
dc.date.available 2010-12-17T09:19:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38048
dc.description.abstract Ve své práce se věnuji praktickému využití učebnice "Little Bugs 1" a "Little Bugs 2", která je určena k výuce anglického jazyka pro děti předškolního a mladšího školního věku. Práce nejprve popisuje, co je pro oba díly společné, dále v čem se liší a proč, podrobně rozebírá metodiku výuky, včetně doplňkových prvků, kterými jsou zvuková CD a vizuální karty (flashcards). Dále uvádím vlastní výukové doplňkové aktivity. Speciální kapitolu věnuji zpětné vazbě od dětí pro lepší zhodnocení obou učebnic. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject anglický jazyk cze
dc.subject výuka cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject metodika výuky cze
dc.subject English language eng
dc.subject education eng
dc.subject textbook eng
dc.subject teaching methodology eng
dc.title Little Bugs a jeho použití při výuce cze
dc.title.alternative Little Bugs and its use in the classroom eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated In this work I devoted to the practical use of the textbook "Little Bugs 1" and "Little Bugs 2", which is designed to teach English to children of preschool and early school age. The thesis first describes what is common to both parts, then how it is different and why, analyzes in detail the methodology of teaching, including additional elements, which are visual and audio CD, cards (flashcards). I am also teaching their own complementary activities. A special chapter is devoted to feedback from the children for a better appreciation of both books. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23321
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account