Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v obci St. Martin (Dolní Rakousko)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Bartůňková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-12-08T09:45:59Z
dc.date.available 2010-12-08T09:45:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37988
dc.description.abstract Práce popisuje a dokumentuje konzervátorský a restaurátorský zákrok provedený na východní stěně farního kostela sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku. Na stěně se nachází několik omítkových vrstev s fragmenty nástěnných maleb. Nejhodnotnějším nálezem je gotická malba dvou figur světic v okenní špaletě. Práce je rozdělena do dvou částí: restaurátorský průzkum včetně návrhu na postup restaurátorských prací v první části a dokumentace restaurátorských prací v části druhé, v přílohách je zařazena fotografická dokumentace, výsledky analýz a textové přílohy. cze
dc.format 147 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38132">Grotty v období renesance a baroku ve střední Evropě se zaměřením na Českou republiku</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject omítky cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject chemicko-technologický průzkum cze
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject plasters eng
dc.subject wall paintings eng
dc.subject chemical and technological examination eng
dc.title Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v obci St. Martin (Dolní Rakousko) cze
dc.title.alternative Research and restoration of fragments of mural paintings on the eastern wall of presbytery in the church of St. Martin in Sankt Martin (Lower Austria) eng
dc.type diplomová práce praktická cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis describes and documents conservation and restoration interventions undertaken on the eastern wall of the parish church of St. Martin in the village called Sankt Martin, in Lower Austria. The wall is covered with few layers of plaster with fragments of paintings. Most valuable is the discovery of gothic figural paintings of two saint-women in the window lining. The diploma work is divided into the two parts: research and examination together with concept of restoration as first, and documentation of all works that were executed as second part. Photo documentation, supplements and results of research are attached as appendix. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23307-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account