Želatinátory v technologii jednosložkových bezdýmných prachů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lehký, Ladislav cze
dc.contributor.author Pešek, Martin
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:51:42Z
dc.date.available 2010-12-06T07:51:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37951
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše a pokouší se vysvětlit proces želatinace nitrocelulózy etanol-diethyletherovou směsí a porovnává ji s látkami, které by ji mohly plnohodnotně nahradit. Opírá se o výsledky pokusů VÚPCH (Výzkumného ústavu průmyslové chemie) vyhodnocených ve Výzkumných zprávách. cze
dc.format 52 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject jednosložkový bezdýmný prach cze
dc.subject nitrocelulóza cze
dc.subject želatinátory cze
dc.subject single base smokeless powder eng
dc.subject nitrocelluloses eng
dc.subject gelatinizer eng
dc.title Želatinátory v technologii jednosložkových bezdýmných prachů cze
dc.title.alternative The Gelatinizers in technology of single base smokeless powders eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bacherol work is in form of a literary search explaining the process of gelatinization of nitrocelluloses with the alcohol-ether mixture and compares it with substances that might be its full substitutes. This work is based on the experiment results carried out by VÚPCH (Research Institute of Industrial Chemistry) and evaluated in Research reports cze
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25517
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy členů komise. - plastogram, popis zařízení - při jaké teplotě se dělá želatinace? - proč se želatinace provádí? - co je to delaborovaný prach? - retur cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account