Částečný restaurátorský zásah na přiděleném úseku orientální tapety ze Státního zámku Valtice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Cikrytová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-11-12T09:49:29Z
dc.date.available 2010-11-12T09:49:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37818
dc.description.abstract Práce dokumentuje částečný restaurátorský zásah provedený na přiděleném úseku orientální tapety ze Státního zámku Valtice. Obsahuje popis díla, průzkumovou zprávu a postup restaurátorských prací. Práce je doplněna textovými přílohami s výsledky chemicko-technologických analýz a obrazovými přílohami, které obsahují zákresy, schémata a fotografickou dokumentaci provedeného zákroku. cze
dc.format 38 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/37430">Papírové tapety orientálního stylu</a>
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bordury cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject orientální umění cze
dc.subject tapety cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject Valtice cze
dc.subject bordures eng
dc.subject preservation eng
dc.subject oriental art eng
dc.subject wallpapers eng
dc.subject conservation eng
dc.title Částečný restaurátorský zásah na přiděleném úseku orientální tapety ze Státního zámku Valtice cze
dc.title.alternative A partial conservation treatment within specified section of oriental wallpaper located in Valtice chateau eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes a partial conservation treatment within specified section of oriental wallpaper located in Valtice chateau. It contents description of the object, its examination and the treatment progress. The thesis is supported by text supplements with results of chemical and technological analyses and by schemes and photographic documentation of the treatment. eng
dc.description.department Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23294-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account