Konkurenční výhoda společnosti EMPLA AG spol s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef
dc.contributor.author Holá, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:54:58Z
dc.date.available 2010-10-01T16:54:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37549
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou konkurenční výhody. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se konkurenční výhody. Praktická část obsahuje strategickou analýzu konkrétní společnosti EMPLA AG spol. s.r.o. a marketingový výzkum jejích konkurentů. Na základě zjištěných skutečností je vymezena konkurenční výhoda společnosti, odhalena slabá místa a navržena řešení problémů, která povedou k získání dalších výhod. Na závěr jsou navržené změny zhodnoceny. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 3278004 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Konkurence cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject konkurenční strategie cze
dc.subject Konkurenceschopnost cze
dc.subject Konkurenční výhoda cze
dc.subject EMPLA AG spol. s.r.o cze
dc.subject Competition eng
dc.subject strategic analysis eng
dc.subject competitive strategy eng
dc.subject Competitiveness eng
dc.subject Competitive advantage eng
dc.title Konkurenční výhoda společnosti EMPLA AG spol s.r.o. cze
dc.title.alternative The competitive advantage of EMPLA AG company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problems of competitive advantage. There are the basic concepts of the competitive advantage in theoretic part of this thesis. The practical part contains the strategic analysis of specific company EMPLA AG and marketing research of its competitors. Based on acquired data the competitive advantage of the company is determined, weaknesses discovered and solutions of problems suggested. These solutions will help you to reach another competitive advantages. The concepts of changes are analyzed in conclusion of the thesis. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23163
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila s obsahem a cílem své práce na téma Konkurenční výhoda společnosti EMPLA AG spol. s r.o. Vymezila základní pojmy týkající se konkurenční výhody, provedla strategickou analýzu dané společnosti a marketingový výzkum jejich konkurentů cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account