Problematika kryogenního uchovávání biologických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Ragasová, Ina
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:45:00Z
dc.date.available 2010-10-01T16:45:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37522
dc.description.abstract Tato práce pojednává o kryogenním uchovávání všech druhů biologických materiálů a o jeho problematice. Nejdříve se zabývá vysvětlením celého procesu uchovávání v mrazu včetně všech principů. Následně jsou zde shrnuty problémy týkající se této metody a jejich praktická řešení zaměřující se zejména na skupinu specifických chemických látek s kryoprotekčním účinkem. V závěru je pojednání o dalším praktickém studiu tohoto problému v reálných laboratorních podmínkách na Katedře fyzikální chemie. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 1362153 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject kryopreservace cze
dc.subject vitrifikace cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject kryoprotektanty cze
dc.subject cryopreservation eng
dc.subject vitrification eng
dc.subject crystallization eng
dc.subject cryoprotectants eng
dc.title Problematika kryogenního uchovávání biologických materiálů cze
dc.title.alternative Cryogenic storage of biological materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This work is dealing with cryopreservation of various kinds of biological materials and problem of cryopreservation in general. First of all it explains the entire process of preservation at low temperature and it includes basic principles. This work summerizes problem of that preservation including their practical solutions as well, in particular solution with the use of cryoprotectantive chemical agents. In conclusion there is an essay describing practical study of this problem in laboratory conditions at the Department of Physical Chemistry. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D22943 cze
dc.identifier.signature D22943
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Studentka obhájila bakalářskou práci a zodpověděla všechny otázky komise cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account