Komparace bankovních produktů mBank s vybranými bankami v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš
dc.contributor.author Crkvová, Hana
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:36:19Z
dc.date.available 2010-10-01T16:36:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37499
dc.description.abstract Tato bakalářská práce poskytuje informace o bankovních produktech, které nabízí mBank, Komerční banka a Raiffeisenbank. Dále jsou tyto bankovní produkty vyhodnoceny pomocí vícekriteriálního hodnocení a srovnány od nejvýhodnějšího po nejméně výhodný. Nakonec je vybrán nejvýhodnější běžný účet, spořicí účet a kreditní karta z pohledu klienta a to z produktů, které tyto banky nabízejí. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 680877 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject banka cze
dc.subject bankovní produkty cze
dc.subject poplatky cze
dc.subject běžný účet cze
dc.subject spořicí účet cze
dc.subject kreditní karta cze
dc.subject mBank cze
dc.subject bank eng
dc.subject bank´s products eng
dc.subject Charges eng
dc.subject current account eng
dc.subject saving account eng
dc.subject credit card eng
dc.title Komparace bankovních produktů mBank s vybranými bankami v České republice cze
dc.title.alternative Comparison of mBank´s products with selected banks in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This bachelor work provides information about bank´s products which mBank, Komerční bank and Raiffeisenbank offer. Then the bank´s products are evaluated by the help of multicriteria decision making and they are compared from the best to the worst. Finally is chosen the best current account, then saving account and credit card for bank customer from the bank´s products which the banks offer. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23166
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem práce bylo komparovat produkty mBank s produkty vybraných bank v České republice a stanovit nejvýhodnější produkt z pohledu klienta. Otázky k obhajobě: 1.Jak by mohlo být ovlivněno výsledné pořadí výhodnosti produktů pro klienta, kdyby byla použita jiná rozhodovací metoda? 2.V práci uvádíte, že i m-Bank hodlá zavést poplatky na služby spojené s jejími produkty a ostatní banky zvyšují poplatky. Proč se tak děje? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account