Testování a hodnocení použitelnosti portálu VS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hub, Miloslav
dc.contributor.author Čapková, Věra
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:20:46Z
dc.date.available 2010-10-01T16:20:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37472
dc.description.abstract Práce se zabývá testováním a hodnocením použitelnosti portálu veřejné správy. Jsou zde popsány hlavní metody testování použitelnosti a detailně rozepsáno heuristické hodnocení použitelnosti portálu veřejné správy. Pomocí navrženého postupu je realizováno heuristické hodnocení informačního systému a podle výsledků jsou popsány chyby v použitelnosti Portálu a jejich náprava. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2077747 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Portál veřejné správy cze
dc.subject Použitelnost cze
dc.subject heuristické hodnocení cze
dc.subject heuristiky cze
dc.subject metody hodnocení použitelnosti cze
dc.subject Portal of the Public Administration eng
dc.subject Usability eng
dc.subject heuristic evaluation eng
dc.subject heuristic eng
dc.subject inspection methods eng
dc.title Testování a hodnocení použitelnosti portálu VS cze
dc.title.alternative Usability testing and evaluation of portal of the PA eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The work deals with the testing and evaluation of the usability of Portal of the Public Administration. The work describes the main methods of usability testing and details specify the heuristic evaluation of the usability of Portal of the Public Administration. Using the proposed procedure is performed heuristic evaluation of the information system and in according to the results is described errors in usability of Portal and their repair. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23180
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, především pak testování použitelnosti portálu veřejné správy pomocí heuristického hodnocení. Dále pak zhodnocení portálu veřejné správy a návrh použití zásad již při návrhu webu. Otázky se týkaly navržených typů heuristik a metody a jejich fáze testování. Dále pak proč studentka vyřadila některé heuristiky týkající se zdrojového kódu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account