Marketingová strategie a aktivity společnosti AF BKK, s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Kočvarová, Monika
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:19:41Z
dc.date.available 2010-10-01T16:19:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37469
dc.description.abstract Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie a aktivity společnosti AF BKK, s. r. o. je zhodnotit situaci ve společnosti, popsat současné marketingové aktivity a případně navrhnout zlepšení marketingových činností pro další období. Teoretická část práce obsahuje odborné poznatky z problematiky marketingového řízení, tvorby marketingové strategie a marketingového mixu. Praktická část charakterizuje polygrafický trh a jeho tendence. Dále je zaměřena na analýzu současné situace společnosti v konkrétním marketingovém prostředí a marketingových aktivit sledované firmy. V závěru je navržena vhodná marketingová strategie a s ní související marketingové činnosti pro budoucí období. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 3230703 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2020 cze
dc.subject strategický marketingový proces cze
dc.subject Marketingová strategie cze
dc.subject Marketingový mix cze
dc.subject Situační analýza cze
dc.subject marketing služeb cze
dc.subject strategic marketing process eng
dc.subject Marketing strategy eng
dc.subject Marketing mix eng
dc.subject Situation analysis eng
dc.subject marketing of services eng
dc.title Marketingová strategie a aktivity společnosti AF BKK, s. r. o. cze
dc.title.alternative Marketing strategy and activities of the company AF BKK, Ltd. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis Marketing strategy and activity in company AF BKK, Ltd. is to evaluate present situation in company, describe present marketing activities and possibly suggest improvement of marketing actions for next period. The theoretical part of thesis contains professional information about marketing control, creating of marketing strategy and marketing mix. The practical part distinguishes printing market and potential trends. Furthermore, it describes the analysis of the current situation within the specific marketing environment and current marketing activities of company. In conclusion it proposes relevant marketing strategy and related marketing actions for future period. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23151 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.defence Studentka byla tázána na následující otázky: 1. Očekáváte, že bude poptávka po tiskových službách vlivem elektronických médií i nadále klesat? 2. Do jaké míry a v jakém časovém horizontu předpokládáte, že budou Vaše návrhy přijaty a realizovány majitelem firmy? 3. Jakým způsobem by měla společnost upravit svou marketingovou strategii v reakci na pokračující hospodářskou krizi? 4. Jaká konkrétní opatření byste navrhovala v rámci rozvoje aktivního marketingu společnosti, tedy aktivního nabízení nových produktů a služeb zákazníkům? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account