Das Fachwort- ein Übersetzungsproblem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápek, Pavel
dc.contributor.author Berglová, Monika
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:18:58Z
dc.date.available 2010-10-01T16:18:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37467
dc.description.abstract Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Problematik der Fachübersetung. Am Anfang werden die Fachtexten, die Fachsprachen und die Übersetungsdidaktik beschrieben. Es werden drei konkrete Fachtexte benutzt und übersetzt. Am Ende werden Ergebnisse verglichen. ger
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 703465 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Překlad cze
dc.subject odborný text cze
dc.subject termín cze
dc.subject didaktika cze
dc.subject Translation eng
dc.subject special text eng
dc.subject term eng
dc.subject didactics eng
dc.subject Übersetzung ger
dc.subject fachtext ger
dc.subject fachwort ger
dc.subject Übersetzungsdidaktik ger
dc.title Das Fachwort- ein Übersetzungsproblem ger
dc.title.alternative Termín jako překladatelský problém cze
dc.title.alternative Term as a translation problem eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá problematikou překládání odborných výrazů. V teoretické části jsou charakterizovány odborné texty, odborný jazyk a didaktika překládání. V praktické části byly použity tři konkrétní odborné texty, které byly přeloženy. Na závěr jsou porovnány rozdíly v postupech při překádání. cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with translation of terms. Special texts, special language and translation didactics are characterised in the theoretical part. Three specific special texts, which where translated, were used in the practical part. Differences in methods of translation are compared in the conclusion. eng
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23043
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account