Nezaměstnanost v Pardubickém kraji z hlediska udržitelnosti rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert
dc.contributor.author Husák, Jiří
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:10:30Z
dc.date.available 2010-10-01T16:10:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37450
dc.description.abstract Obsah této práce je zaměřen na možnosti statistického zkoumání korelace míry nezaměstnanosti, jako jednoho z indikátorů udržitelnosti rozvoje v Pardubickém kraji, s jinými, nejenom ekonomickými, proměnnými. V její první části jsou teoreticky popsány statistické metody, jimiž lze toto zkoumání provádět. Ve druhé se pak autor zaměřuje na aplikaci těchto metod v praxi na konkrétních datech a jejich vyhodnocení. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1274403 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2020 cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject Udržitelný rozvoj cze
dc.subject Analýza cze
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Unemployment eng
dc.subject Analysis eng
dc.title Nezaměstnanost v Pardubickém kraji z hlediska udržitelnosti rozvoje cze
dc.title.alternative Unemployment in the Pardubice Region in terms of sustainable development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated In this works the content is intent on possibilities statistical scruting correlation unemployment rate and as one of indikators the defensibility distributional in the Pardubice Region, by other, not only economic, uncertainly. In the first part is described theoretically statistical methods, in them can be conduct this scrutiny. In the second part a writer is specialized on the application these method in the practice on concrete date and their evaluation. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23285
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil s cílem své práce, a to s nalezením a aplikací metod vhodných pro statistickou analýzu korelace vývoje míry nezaměstnanosti v Pardubickém kraji i jiných proměnných. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account