Zhodnocení spolupráce Pořádkové Policie ČR s územní samosprávou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin
dc.contributor.author Frydrychová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:33:01Z
dc.date.available 2010-10-01T15:33:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37372
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na součinnost státní policie s obcemi především při předcházení kriminality dětí a mládeže. Práce se zabývá charakteristikou Pořádkové Policie ČR konkrétně v Pardubickém kraji a blíže popisuje Projekt prevence kriminality "Učíme se s policií". Cílem práce je zhodnocení přínosů samotného projektu pomocí Saatyho metody a dotazníkového šetření. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1123611 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Územní samospráva cze
dc.subject Policie ČR cze
dc.subject Pořádková Policie ČR cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject prevence kriminality cze
dc.subject Municipal Authorities eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject order service of Police of the Czech Republic eng
dc.subject Region of Pardubice eng
dc.subject prevention from the criminality of children and teen-agers eng
dc.title Zhodnocení spolupráce Pořádkové Policie ČR s územní samosprávou cze
dc.title.alternative Evaluation of Cooperation of Order Service of Police of the Czech Republic with Municipal Authorities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The bachelor´s work is focused on the cooperation of Police with municipalities particularly in the domain of prevention from the criminality of children and teen-agers. The work is occupied with the characteristic of The Order service of Police of the Czech Republic concretely in the region of Pardubice and it describes more in details the Project of Criminality Prevention "Learn with Police". The aim of this work is the evaluation of the contribution of this project with the aid of Saathy method and the questionaire research. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23168
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem práce, tím bylo charakterizovat Policii ČR, popsat možnosti spolupráce mezi Pořádkovou Policií ČR v Pardubickém kraji a obcemi a zhodnotit přínosy projetu "Učíme se s policií" v Pardubickém kraji. Studentka odpovídala na otyto otázky: 1) Jak byste zhodnotila rozdíly při zajišťování bezpečnosti v obci obecní policií a Policií ČR? 2) Se kterými nedostatky ze strany Policie ČR se setkává obecní samospráva při zajišťování bezpečnosti? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account