Využití kvantifikace genové exprese v onkologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bunček, Martin cze
dc.contributor.author Vaňková, Nikola
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:28:18Z
dc.date.available 2010-10-01T15:28:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37361
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a vysvětlit genovou expresi rakovinných buněk ve vybraných nádorových onemocněních a využití této exprese ke stanovení expresního profilu, který umožňuje lépe stanovit diagnózu, prognózu a určit způsob léčby. Práce je zaměřena na nádory prsu, vaječníku a prostaty. Dále jsou stručně popsány pojmy genové exprese, buněčného dělení a jeho regulace, maligní transformace a geny, které se na této transformaci podílejí. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 494451 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Genová exprese cze
dc.subject karcinom cze
dc.subject geny cze
dc.subject kvantifikace exprese cze
dc.subject kvantitativní PCR cze
dc.subject DNA mikročipy cze
dc.subject Gene expression eng
dc.subject cancer eng
dc.subject genes eng
dc.subject quantification of expression eng
dc.subject quantitative PCR eng
dc.subject DNA microchips eng
dc.title Využití kvantifikace genové exprese v onkologii cze
dc.title.alternative Gene expression quantification for diagnostics and patient care in oncology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The object of the following Bachelor thesis is to describe and explain a gene expression of cancer cells in particular tumor diseases and usage the expression to determine an expression profile which enables to determine a better diagnosis, prognosis and treatment. The work concentrates on tumors of breasts, ovaries and prostate. It also briefly describes issues such as gene expression, cell multiplication and its regulation, malignant transformation and genes which are involved in the transformation. cze
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D22950 cze
dc.identifier.signature D22950
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Studentka obhájila bakalářskou práci a zodpověděla všechny otázky komise cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account