Aplikace pro profilování přístupových seznamů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Fidler, Tomáš cze
dc.contributor.author Trakal, Matěj
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:27:02Z
dc.date.available 2010-10-01T15:27:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37357
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na otázku zabezpečení učeben před neoprávněným používáním zdrojů sítě v určité době. Dále popisuje jednotlivé možnosti nastavení směrovače, abychom tohoto nastavení dosáhli. Výsledkem práce je aplikační část pro ovládání směrovače pomocí předpřipravených přístupových seznamů, které mění jeho chování. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 24907897 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject přístupové seznamy cze
dc.subject acl cze
dc.subject Cisco IOS cze
dc.subject tcl cze
dc.subject telnet cze
dc.subject SSH cze
dc.subject access Lists eng
dc.title Aplikace pro profilování přístupových seznamů cze
dc.title.alternative Application for profiling access control lists eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This work is aimed to question of classroom security. It handle question of using sources of network in specified time. Work described ways to set a router. Result of the work of application part, which control router with predefined access lists. This lists change behaviour of router. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D22962 cze
dc.identifier.signature D22962
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Obhajoba proběhla úspěšně s příslušnými demonstrativními ukázkami. Položené otázky byly zodpovězeny ke spokojenosti komise. cze
dc.date.embargo 2011-1-1 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet