Analýza procesů ve vzdělávací společnosti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Kadečková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:16:09Z
dc.date.available 2010-10-01T15:16:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37331
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou procesů ve vzdělávací společnosti. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy související s procesy, procesním řízením a modelováním. Dále, je modelován vybraný proces a jeho podprocesy dle různých modelů metodiky ARIS. Na závěr práce je analyzovaný proces vyhodnocen a jsou navrženy možné způsoby optimalizace. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 2103100 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject podnikový proces cze
dc.subject reengineering procesů cze
dc.subject metodika ARIS cze
dc.subject model kontextu procesu cze
dc.subject karta procesu cze
dc.subject workflow cze
dc.subject business process eng
dc.subject process reengineering eng
dc.subject methodology ARIS eng
dc.subject model context process eng
dc.subject process card eng
dc.title Analýza procesů ve vzdělávací společnosti cze
dc.title.alternative The analysis processes in educational society eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of processes in educational society. At first are explained the fundamental terms associated with processes, business process management and business process modeling. Then is modeled selected process and its sub-processes according to methodology ARIS. At the conclusion is analyzed process evaluated and are proposed possible ways of optimization. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23174
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, především pak analýzu pomocí metodiky ARIS, mapování současného stavu a návrh zlepšení. Dále pak porovnání metodiky před změnou a po změně, která byla na Fakultě Ekonomicko - Správní provedena. Otázky se týkaly regulátorů jednotlivých procesů a dalších metrik. Které by bylo možné v rámci procesů sledovat. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet