Příprava na stárnutí populace v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra
dc.contributor.author Havranová, Petra
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:06:44Z
dc.date.available 2010-10-01T15:06:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37309
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku stárnutí obyvatelstva v České republice a na možnosti finančního zabezpečení služeb pro seniory v konkrétním případě Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička. První část zahrnuje demografickou charakteristiku České republiky, popis politiky přípravy na stárnutí v České republice a připravenost vybraných služeb pro seniory na území správního obvodu města Poličky. Druhá část obsahuje popis Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička, zhodnocení finanční situace jeho obyvatel a možnosti jeho financování bez příspěvku zřizovatele a příjmu dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 1799354 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject stárnutí populace cze
dc.subject politika přípravy na stárnutí cze
dc.subject služby pro seniory cze
dc.subject dům s pečovatelskou službou cze
dc.subject ageing population eng
dc.subject ageing policy eng
dc.subject services for seniors eng
dc.subject residential care home eng
dc.title Příprava na stárnutí populace v České republice cze
dc.title.alternative Preparing for ageing population in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on problems of the Czech population ageing and on possibilities of services financing for the elderly in the particular case of the Residential care home Penzion Polička. The first part includes the demographic characteristic on the Czech republic, description of the policy of the preparation for ageing in the Czech republic and readiness of selected services for seniors in the administrative municipal area of the town of Polička. The second part includes the description of the Residential care home Penzion Polička, evaluation of the financial situation of the Residential care home Penzion Polička occupiers and possibilities of its financing without its founder´s contribution and acceptance of the grant by Ministry of Labour and Social Affairs of CR. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23290
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila s cílem své práce, který spočíval ve stručném popisu příravy České republiky na stárnutí obyvatel se zaměřením na připravenost vybraných služeb pro seniory na území správního obvodu města Poličky a možnosti jejich finančního zabezpečení bez veřejných finančních zdrojů v konkrétním zařízení pro seniory Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account