Příprava a vlastnosti organopalladnatých sloučenin na bázi 4,5-dihydro-1H-imidazol-5-onů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel cze
dc.contributor.author Brož, Břetislav
dc.date.accessioned 2010-07-03T18:23:05Z
dc.date.available 2010-07-03T18:23:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37160
dc.description.abstract Byly syntetizovány dva typy imidazolinonových derivátů 3 a 11 v racemické a jedné opticky čisté formě, ze kterých byly připraveny organopalladnaté komplexy 4 - 6 a 12 - 13. Struktura všech sloučenin byla potvrzena pomocí NMR spektroskopie, struktura derivátů 3, 4 a 5 také pomocí X-ray difrakce. Komplexy 5, 6 a 13 byly studovány jako enantioselektivní katalyzátory pro asymetrickou Friedel-Craftsovu alkylaci a asymetrickou Michaelovou adici. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1586653 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject imidazolinony cze
dc.subject organopalladnaté komplexy cze
dc.subject enantioselektivní katalyzátory cze
dc.subject asymetrická Friedel-Craftsova alkylace cze
dc.subject asymetrická Michaelova adice cze
dc.subject imidazolinone derivatives eng
dc.subject organopalladium eng
dc.subject II complexes eng
dc.subject enantioselective catalysts eng
dc.subject asymmetric Friedel-Crafts alkylation eng
dc.subject asymmetric Michael addition eng
dc.title Příprava a vlastnosti organopalladnatých sloučenin na bázi 4,5-dihydro-1H-imidazol-5-onů cze
dc.title.alternative Preparation and properties of organopalladium compounds based on 4,5-dihydro-1H-imidazol-5-ones cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hejtmánková, Ludmila cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Two types of imidazolinone derivatives 3 and 11 have been synthetized in racemic and one optically pure form. Organopalladium(II) complexes 4 - 6 and 12 - 13 have been prepared from those imidazolinones. Structure of all prepared compounds has been confirmed by means of NMR spectroscopy, structure of derivatives 3 - 5 also by means of X-ray diffraction. Complexes 5, 6 and 13 have been studied as enantioselective catalysts for asymmetric Friedel-Crafts alkylation and asymmetric Michael addition. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D22792 cze
dc.identifier.signature D22792
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student přednesl cca 15-ti minutovou přednášku na téma Příprava a vlastnosti organopalladnatých sloučenin na bázi 4,5-dihydro-1H-imidazol-5-onů. K obhajobě byly vzneseny nasledující dotazy: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.: Proč použití 5 procetního množství katalyzátoru. prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. Diskuze ohledně klasifikace reakce uvedené diplomantem jako Friedel-Craftsova reakce vs. Michaelova adice. prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. Může docházet k přenosu palladia i na jiná místa? Jak probíhá reakce bez katalyzátoru? prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Proč nebyla vybrána jiná vhodná reakce pro Vaše katalýzátory. prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. Připomínka k elementární analýze. cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account