Návrh systému parkování Call centra T-Mobile v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří
dc.contributor.author Kejdanová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-03T18:13:03Z
dc.date.available 2010-07-03T18:13:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37139
dc.description.abstract Práce je zaměřena na dopravu v klidu v centrech evropských měst, na problémy související s nárůstem dopravy v centrech a na možnosti řešení těchto problémů prostřednictvím aplikace parkovací politiky. Dále se práce zabývá konkrétní budovou spolu s jejími zaměstnanci, kde se problémy v oblasti dopravy v klidu projevují a na základě teoretické a analytické části navrhuje možné způsoby řešení. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1409275 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Doprava cze
dc.subject politika parkování cze
dc.subject integrovaný systém parkování cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject Static transport eng
dc.subject parking policy eng
dc.subject integrated parking systém eng
dc.title Návrh systému parkování Call centra T-Mobile v Hradci Králové cze
dc.title.alternative A proposition of a parking system in T-Mobile´s call centre in Hradec Králové eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vychytil, František
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The aim of the study is static transport in centres of european cities, problems connected with increasing transport in centres and possibilities of solutions of these problems using parking policy. Next goals of the study are problems of static transport originated in the building and their employees. This study proposes possible solutions based on the theoretical and analytical part. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21945 cze
dc.identifier.signature D21945
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account