Vlastnosti IS ve veřejné osobní dopravě pro užívání zrakově postiženými cestujícími

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Albrecht, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:45:51Z
dc.date.available 2010-07-03T17:45:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37079
dc.description.abstract Práce se zabývá legislativními a normativními požadavky na informační systémy pro zrakově postižené cestující v České republice, srovnává obdobnou legislativu ve Švýcarsku a Velké Británii, identifikuje problémové oblasti a navrhuje možnosti jejich řešení. Věnuje se podrobné analýze vlastností existujících informačních systémů ve veřejné dopravě a jejich využitelnosti zrakově postiženými. Na základě analýzy jsou stanoveny výchozí vlastnosti informačních systémů a je navržena metodika hodnocení přístupnosti dopravních bodů zrakově postiženým. Jsou navrženy systémové požadavky na vybavení dopravních bodů železniční i autobusové dopravy včetně jejich vzorové realizace, vyhodnocení a srovnání s původním stavem. cze
dc.format 163 s. cze
dc.format.extent 12471057 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Zrakově postižený cze
dc.subject Informační systém cze
dc.subject orientační systém cze
dc.subject vizuální informace cze
dc.subject hlasová informace cze
dc.subject kontrast cze
dc.subject piktogram cze
dc.subject písmo cze
dc.subject vision impaired eng
dc.subject Information System eng
dc.subject guide system eng
dc.subject visual information eng
dc.subject voice information eng
dc.subject contrast eng
dc.subject pictogram eng
dc.subject font eng
dc.title Vlastnosti IS ve veřejné osobní dopravě pro užívání zrakově postiženými cestujícími cze
dc.title.alternative The Characteristics of Information Systems for Vision Impaired Passengers in Public Transportation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on legislative and normative demands on information systems for vision impaired passengers in the Czech republic, compares similar legislative in Switzerland and Great Britain, identifies problem areas and offers possible solutions. It dedicates to detailed analysis of existing information systems qualities in public transport and their usage for vision impaired. Based on this analysis there are established starting features of information systems and there is offered a methodology of transport-points accessibility classification for vision impaired. There are offered system demands for transport-points equipment of train and bus transport including their typical realisation, evaluation and comparison with previous state. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22441 cze
dc.identifier.signature D22441
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky dosažené v diplomové práci a reagoval na dotazy komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account