Analýza možných závad systému SCR na vozidlech MAN a jejich diagnostika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan
dc.contributor.author Bína, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:06:01Z
dc.date.available 2010-07-03T17:06:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36978
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou emisního chování vznětových motorů. V úvodu je zmapován vývoj emisních limitů a platné legislativy. V teoretické části je charakterizován princip systému selektivní katalytické redukce spolu s redukčním prostředkem AdBlue a popsáno konstrukční provedení tohoto systému na vozidle. Navazující praktická část práce se zabývá analýzou závad tohoto systému a jejich diagnostikou. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 20150774 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Emise cze
dc.subject oxidy dusíku cze
dc.subject selektivní katalytická redukce cze
dc.subject AdBlue cze
dc.subject Diagnostika cze
dc.subject Emissions eng
dc.subject nitrogen oxides eng
dc.subject selective catalytic reduction eng
dc.subject AdBlue? eng
dc.subject diagnostics eng
dc.title Analýza možných závad systému SCR na vozidlech MAN a jejich diagnostika cze
dc.title.alternative Analysis of possible defects SCR system on vehicles MAN and their diagnostics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis is specialized about emissions of diesel motors. The introduction describes developement of emission limits with current legislation. The main theme of the theoretical part is characteristic of the subsequent treatment of exhaust gases using the selective catalytics reduction (SCR). In the following part describes design solution of the SCR system in the MAN heavy-duty vehicles. The last part of this thesis is focused on analysis of defects, which may happen in this system and then solves the possibility of diagnosing these faults. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22588 cze
dc.identifier.signature D22588
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Při obhajobě diplomant komisi seznámil s diplomovou prací, ve které řešil analýzu možných závad systému SCR na vozidlech MAN a jejich diagnostiku. Práce podává komplexní obraz problematiky týkající se využití selektivní katalytické redukce v konstrukci silničních vozidel. Cílem bylo zhodnocení všech aspektů, které je nutné brát v úvahu při provádění záručních i pozáručních prací na tomto systému. Na otázky oponenta i členů k omise odpovídal věcně správně. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account