Dolany - most přes Ždánický potok

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří
dc.contributor.author Pavlas, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:03:25Z
dc.date.available 2010-07-03T17:03:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36974
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem nové mostní konstrukce z prefabrikovaných prvků pro převedení pozemní komunikace III.třídy přes drobný vodní tok v obci Dolany. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace cze
dc.format.extent 16682300 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Most cze
dc.subject silniční most cze
dc.subject prefabrikovaný most cze
dc.subject rámový most cze
dc.subject propust cze
dc.subject návrh cze
dc.subject Bridge eng
dc.subject road bridge eng
dc.subject prefabricated bridge eng
dc.subject frame bride eng
dc.subject penstock eng
dc.subject Project eng
dc.title Dolany - most přes Ždánický potok cze
dc.title.alternative Dolany - The bridge across the Ždánický potok eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Jan
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the project of the new bridge construction made of prefabricated components. The bridge is designed to move the third class communication across the stream in Dolany village. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22600 cze
dc.identifier.signature D22600
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account