Mapa ošetřovatelské péče o šestinedělku po operačním ukončení porodu vaginální cestou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beránková, Světlana cze
dc.contributor.author Nývltová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:56:09Z
dc.date.available 2010-07-03T16:56:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36958
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Mapa ošetřovatelské péče o šestinedělku po operačním ukončení porodu vaginální cestou" je prací teoreticko - praktickou. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje soubor teoretických poznatků o operacích ukončujících porod vaginální cestou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány konkrétní porodnické operace. Autorka stručně charakterizuje období šestinedělí. V praktické části jsou popsány tři kazuistiky žen po operační ukončení porodu vaginální cestou. Autorka vybrala aktuální i potencionální ošetřovatelské diagnózy, které vychází z jednotlivých oblastí potřeb klientky a sestavila plán ošetřovatelské péče na celý pobyt na oddělení šestinedělí. Na závěr autorka vytvořila návrh mapy ošetřovatelské péče. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 3143380 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject porodnické kleště cze
dc.subject vakuumextrakce cze
dc.subject šestinedělí cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject mapa péče cze
dc.subject obsterical forceps eng
dc.subject vakuumextraction eng
dc.subject puerperium eng
dc.subject Nursing care eng
dc.subject map of nursing care eng
dc.title Mapa ošetřovatelské péče o šestinedělku po operačním ukončení porodu vaginální cestou cze
dc.title.alternative Map of nursing care about puerpera after labour which was ended by vaginal operation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis on "Map of nursing care about puerpera after labour which was ended by vaginal operation" is a theoretical-practical. The work is divided into two parts. The theoretical part includes a set of theoretical knowledge about the operations of the terminals vaginal delivery route. Individual chapters describe specific obstetric surgery. The author briefly describes the puerperium. The practical sections describe three case studies of women after surgical termination of vaginal birth. The author chose the actual and potential nursing diagnoses, based on individual needs of the client areas and formed a plan of nursing care for the whole stay on the department. In conclusion, the author created a draft map of the nursing care. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22634
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Konzultovala jste Vaši mapu péče s porodními asistentkami na oddělení šestinedělí a nabídla jim ji pro ulehčení jejich práce? 2. Vy sama byste podle této mapy pracovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account