Genderová analýza rozpočtu města Poličky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Provazníková, Romana cze
dc.contributor.author Doubek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:34:12Z
dc.date.available 2010-07-03T16:34:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36921
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá genderovou analýzou rozpočtu města Poličky. V první části je v teoretické rovině objasněn pojem genderové rozpočtování. V další části je charakterizován rozpočet města za rok 2007 a 2008. Praktická část se týká samotné genderové analýzy rozpočtu města Poličky. Údaje k praktické části jsou čerpány ze Závěrečného účtu města Poličky za rok 2007 a z internetových stránek města. cze
dc.format 51 s., 2 s. příloh cze
dc.format.extent 930012 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject genderové rozpočtování cze
dc.subject genderová analýza cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject výdaje rozpočtu cze
dc.subject Polička cze
dc.subject gender budgeting eng
dc.subject gender analysis eng
dc.subject budget eng
dc.subject budget expenditures eng
dc.title Genderová analýza rozpočtu města Poličky cze
dc.title.alternative Gender analysis of municipal budget of town Polička eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on gender analysis of municipal budget of town Polička. The conception of gender budgeting is explained in the first part of this work. In the next part, there is characteristic of municipal budget from years 2007 and 2008. The practical part is about gender analysis of municipal budget of town Polička. Details of the practical parts are taken from the final account of the city next to the year 2007 and the city website. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22131 cze
dc.identifier.signature D22131
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem práce, tím bylo analyzovat rozpočet města Poličky prostřednictvím genderové analýzy - analyzovat výdaje rozpočtu. Byly zodpovězeny tyto otázky: 1) Můžete blíže specifikovat, proč jste zvolil a na základě jakých kritérií "vybrané" výdaje z rozpočtu města? 2) Jaký podíl z celkových výdajů tyto vybrané výdaje tvoří? 3) Jak by vypadala analýza, pokud byste ji aplikoval na celkové výdaje města? 4) Domníváte se, že je situace obdobná i v jiných českých městech? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account