Analýza a zhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a dopravní infrastrukturu v lokalitě I/36 Lázně Bohdaneč

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš
dc.contributor.author Koníčková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:29:10Z
dc.date.available 2010-07-03T16:29:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36912
dc.description.abstract Práce se zabývá zhodnocením vlivu dopravy na životní porstředí podél silnice I/36 v Lázních Bohdaneč. Obsahuje jak teoretický základ problematiky, tak provedení a vyhodnocení průzkumů dopravní intenzity a měření hluku. Pomocí programu LAYMED - TP 170 byla posouzena životnost vozovky a programem MEFA-06 vyčísleny emise produkované dopravou. V závěru práce jsou navrženy možné varianty zlepšení stávající situace. cze
dc.format 85 s. + 1 příloha cze
dc.format.extent 10640079 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Lázně Bohdaneč cze
dc.subject silnice I/36 cze
dc.subject dopravy cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject LAYMED - TP 170 cze
dc.subject MEFA-06 cze
dc.subject SL-400 cze
dc.subject main road I/36 eng
dc.subject Traffic eng
dc.subject Environment eng
dc.title Analýza a zhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a dopravní infrastrukturu v lokalitě I/36 Lázně Bohdaneč cze
dc.title.alternative The analysis and assessment of influence of traffic on the environment and the traffic infrastructure in the locality of I/36 Lázně Bohdaneč eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moravec, Martin
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis deals with assessment of influence of traffic on the environment along the main road I/36 in Lázně Bohdaneč. It includes both the theoretic base of problems and implementation, and assessment of the frequency of transport researches and noise measuring. Through the use of the software LAYMED - TP 170 was judged the life pavemnet and by way of the software MEFA-06 was evaluated the aerborne release produced by traffic. At the close are designed possible variants to improve current situation. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22609 cze
dc.identifier.signature D22609
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account