Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Orlicí zaviněná finanční krizí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Hurt, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:07:54Z
dc.date.available 2010-07-03T16:07:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36873
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vzrůstající nezaměstnanost, která je zapříčiněna finanční krizí z roku 2008. Zabývá se konkrétně okresem Ústí nad Orlicí a vývojem nezaměstnanosti v okresu. Dále je v práci ukázána finanční krize, její počátky ve světě a příchod do České republiky. Jsou ukázány vybrané zasažené podniky a vyhodnocena situace týkající se nezaměstnanosti. Pozornost je věnována činnosti Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. cze
dc.format 41 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 975634 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject Finanční krize cze
dc.subject Ústí nad Orlicí cze
dc.subject Průmysl cze
dc.subject strojírenství cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject Financial crisis eng
dc.subject Industry eng
dc.subject engineering eng
dc.title Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Orlicí zaviněná finanční krizí cze
dc.title.alternative Unemployment in the district of Ústí nad Orlicí caused by the financial crisis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on raising unemployment, which is caused by the financial crisis from 2008. Work particularly considers district of Ústí nad Orlicí and unemployment progress in district. In the following the financial crisis, its origins and coming to the Czech Republic are shown. Chosen affected enterprises are analyzed and unemployment situation is evaluated. Focus is on activity of Labor Office Ústí nad Orlicí. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22413 cze
dc.identifier.signature D22413
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem práce. Cílem práce bylo poukázat na spojitost mezi krizí a následným vzrůstem nezaměstnanosti. Otázka k obhajobě: Jakými prostředky by mohl stát podpořit zaměstnavatele k vytváření pracovních míst s částečným úvazkem? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account