Terapie otrav vyvolaných inhibitory cholinesterázy - Poskytování první pomoci při otravě pesticidy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fusek, Josef cze
dc.contributor.author Hájková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:05:56Z
dc.date.available 2010-07-03T16:05:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36869
dc.description.abstract Ve své výzkumné práci jsem se zaměřila na poskytování první pomoci při otravě pesticidy. 100 dotazníků vyplnili studenti středních škol se zaměřením na zemědělství a ekologii. Výsledky výzkumu byly překvapivé. Úroveň znalostí byla nižší než jsem předpokládala. cze
dc.format 86 s., 53 s. příloh cze
dc.format.extent 4016054 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Pesticidy cze
dc.subject organofosfáty cze
dc.subject cholinesteráza cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject antidotum cze
dc.subject Pesticide eng
dc.subject organophosphates eng
dc.subject cholinesterase eng
dc.subject first aid eng
dc.subject antidote eng
dc.title Terapie otrav vyvolaných inhibitory cholinesterázy - Poskytování první pomoci při otravě pesticidy cze
dc.title.alternative Therapy of poisonings caused by cholinesterase inhibitors - Providing first aid at pesticide poisoning eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bajgar, Jiří cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated In my research work I have focused on providing first aid at pesticide poisoning. 100 question forms were filled by secondary school students with the intention specialization of agronomy and ecology. The results of the research were surprising. The level of knowledge was lower than I have supposed. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22704
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohou být použita k léčbě otrav organofosforovými insekticidy i jiná anticholinergika než atropin? 2. Jsou pro léčbu těchto otrav dostupná u nás (např. v armádě) a ve světě dostupné i lepší reaktivátory než obidoxim? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account