Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Brož, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:39:09Z
dc.date.available 2010-07-03T15:39:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36820
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na strategické plánování na úrovni krajů, resp. kraje Jihočeského. První část práce je zaměřena na strategické plánování a jeho charakteristiky včetně vymezení základních pojmů. Ve druhé části je představen Program rozvoje jihočeského kraje v souvislosti s místními podmínkami, na které je program aplikován. Třetí část práce je věnována analýze plnění Programu rozvoje obvodu Jihočeského kraje. Ve čtvrté části jsou uvedena doporučení a závěry plynoucí ze zjištěných skutečností. cze
dc.format 47 s., 19 s. příloh cze
dc.format.extent 1196109 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Regionální rozvoj cze
dc.subject strategické plány cze
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject Jihočeský kraj cze
dc.subject Infrastruktura cze
dc.subject Regional development eng
dc.subject strategic plans eng
dc.subject Strategic Planning eng
dc.subject South Bohemian region eng
dc.subject Infrastructure eng
dc.title Analýza Programu rozvoje Jihočeského kraje se zaměřením na infrastrukturu cze
dc.title.alternative Analysis of Region development program with the intention of infrastructure and business support eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is focused on strategic planning at regions level, exactly South Bohemian region. The first part of the work is focused on strategic planning and its specifications including determination of basic terms. In the second part the Region development program is presented in connection with local specifications, at what is program applied. The third part of the work is devoted to analysis of completing the Region development program. In the fourth part are quoted recommendations and conclusions resulting from the recognized facts. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22145 cze
dc.identifier.signature D22145
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy plnění vybraných částí Programu rozvoje Jihočeského kraje. Dílčím cílem byla analýza procesu plánování regionálního rozvoje na úrovni vybraného regionu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account