Controlling ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Voborníková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:18:44Z
dc.date.available 2010-07-03T15:18:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36774
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou controllingu v podniku Škoda Auto a.s., závod Vrchlabí, která je součástí německého koncernu Volkswagen AG. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu controlling, základnímu členění a používaným metodám. Ve druhé části je uvedena charakteristika společnosti Škoda Auto a.s. závodu ve Vrchlabí. Třetí část je zaměřena na popis systému controllingu v této společnosti. Obsahem poslední části jsou vlastní doporučení a návrhy na zlepšení. cze
dc.format 65 s., 2 s. příloh cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Controlling cze
dc.subject koncern cze
dc.subject plánování cze
dc.subject Kontrola cze
dc.subject strategický controlling cze
dc.subject operativní controlling cze
dc.subject concern eng
dc.subject planning eng
dc.subject Control eng
dc.subject strategic controlling eng
dc.subject operative controlling eng
dc.title Controlling ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Controlling in the chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the theme of controlling in the company Škoda Auto a.s., in Vrchlabí which comes under the German concern Volkswagen AG. The work is divided into four main parts. The beginning of this work is focused on theoretical determination of definition of controlling. The second part describes the company Škoda Auto a.s. in Vrchlabí. The third chapter is concentrate on description on the system of controlling in the company. At the end of the work there are suggested some recommendations and improvements. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22142 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce byla analýza controllingu ve zvolené společnosti a návrh doporučení na zlepšení stávajícího stavu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account