Využití superkapacitorů v trakčních pohonech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregora, Stanislav
dc.contributor.author Duda, Vlastimil
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:04:50Z
dc.date.available 2010-07-03T15:04:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36745
dc.description.abstract Cílem mojí diplomové práce je návrh a dimenzace superkapacitoru pro reálný trakční pohon. Jako trakční pohon jsem zvolil trolejbus typ 28 Tr Solaris a to z toho důvodu, že se jedná o nový typ vozu MHD, který jezdí i v Pardubicích od roku 2008. Jeho technická data, výhody a nevýhody jsou uvedeny v kapitole 4. Pro návrh superkapacitoru jsem zvolil úsek mezi Pardubicemi (zastávkou Dubina sever) a Počapelské Chalupy, jejichž vzdálenost činí 2 200 m. Tím nasimuluji akční rádius trolejbusu, tzn. že trolejbus nebude v tomto úseku poháněn elektrickou energií získanou z trolejového vedení, ale bude využívat naakumulovanou energii v superkapacitoru, která bude dodávána z rekuperačního obvodu. V závěru této diplomové práce jsem provedl ekonomické zhodnocení výhodnosti superkapacitoru a Nikl?metalhydridové baterie NiMH, popřípadě zda by bylo ekonomicky vhodnější úsek pokrýt trolejovým vedením. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1440400 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Superkapacitor cze
dc.subject trakční pohon cze
dc.subject rekuperační obvod cze
dc.subject akumulace energie cze
dc.subject Supercapacitor eng
dc.subject traction drive eng
dc.subject recovery circuit eng
dc.subject energy storage eng
dc.title Využití superkapacitorů v trakčních pohonech cze
dc.title.alternative Use supercapacitors in traction drives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doleček, Radovan
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is the design and dimensioning of supercapacitors for real traction drive. As the traction drive I chose a type of trolley bus 28 Tr Solaris from the Skoda company because it is the latest type of vehicle stop that uses the third drive phase asynchronous motor so called traction engine III. generation, which also runs in Pardubice from tje end of 2008. His technical data, advantages and disadvantages are listed in Chapter 4 For the design I chose the stretch between Pardubice (Dubina north stop) and Počapelské Cottages, whose distance is 2200 m. I simulate the radius of trolley, ie. the trolley will not be powered with electric power obtained from overhead lines, but will use the accumulated energy in supercapacitor, which will be supplied from the heat recovery circuit. At the conclusion of this thesis, I made an economic evaluation of advantages of supercapacitors and Nickel-metalhydrid NiMH batteries, which I suggested as the other possible alternative solution of the accumulation of energy, or whether it would be economically preferable to cover the stretch with contact overhead line. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22460
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account